Depozyty bankowe są pewnego rodzaju inwestycjami finansowymi. Ich zadaniem jest powierzenie bankowi określoną sumę środków pieniężnych. Na tej zasadzie bank może dysponować pieniędzmi w zamian za odsetki pieniężne jakie uzbierają się przez cały czas, kiedy bank będzie miał nasze pieniądze. Zysk ustala się na podstawie oprocentowania, które może być stałe przez cały okres trwania umowy lub zmienne. W depozycie można złożyć nie tylko pieniądze, ale również papiery wartościowe, czy też biżuterię.

Rodzaje depozytów.

W Polsce można wymienić dwa podstawowe rodzaje depozytów. Mamy tak zwane depozyty na żądanie, oraz depozyty terminowe. Depozyty na żądanie najczęściej są pieniędzmi transakcyjnymi, które gromadzi się na bieżącym rachunku, a także na rachunku pomocniczym. Osoby, które są w posiadaniu depozytu na żądanie mogą posługiwać się pieniędzmi w każdym momencie, kiedy tylko mają takową ochotę. Inaczej ten rodzaj depozytu nazywany jest depozytem a’vista. W tym przypadku banki najczęściej oferują klientom bardzo niską stopę procentową lub jest ona zerowa. Zupełnie inaczej jest z depozytami terminowymi. Te inaczej zwane są lokatami terminowymi. Depozyty terminowe są środkami pieniężnymi, które są niezbędne do tego, aby można było sfinansować dana działalność. Lokaty mają określone oprocentowanie, które stanowi dla nas zysk z lokaty. Można wybrać lokatę długoterminową lub krótkoterminową. Pierwsza jak sama nazwa stanowi będzie na krótszy czas i tym samym mniej na niej zamówimy. Długoterminowe lokaty są na dłuższy odcinek czasu zawierane i tym samym uda nam się więcej zarobić przez cały okres trwania umowy.

W Polsce depozyty gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli wpłacimy pieniądze, których wartość nie przekracza sto tysięcy euro, otrzymamy stu procentową gwarancję depozytów. Obecnie w naszym kraju depozyty uważa się za najbardziej popularną formę oszczędzania. Bardzo duża liczba osób decyduje się na zawarcie lokaty. Dzięki nim mogą nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale po ukończeniu umowy zyskać nieco pieniędzy. Obecnie w bankach można uzyskać bardzo przystępną ofertę zakładania lokat. Na niektórych można całkiem nieźle zarobić. Wiele banków daje klientom dosyć wysokie oprocentowanie zarówno na lokatach krótkoterminowych jak i długoterminowych. Lokata jest doskonałym sposobem na oszczędzanie i co najważniejsze związana jest z bardzo małym stopniem ryzyka. Im większą sumę zdeponujemy na lokacie tym większą sumę pieniędzy uda nam się zaoszczędzić po skończeniu umowy.

Zobacz także:  Szybki wybór najlepszej lokaty bankowej